638 artiklar
Sortera
Nyast
Äldst

Små förändringar i antalet djur

Antalet djur i svenskt jordbruk har inte förändrats i någon större utsträckning mellan juni 2021 och juni 2022. Det visar Jordbruksverkets årliga djurräkning. Antalet fjäderfä har dock återhämtat sig efter fågelinfluensan 2021. Det totala antalet nötkreatur har minskat något och var i juni cirka 4 000 färre än vid samma tidpunkt 2021. Det innebar att […]

Broilernet – för djurvälfärd och hållbarhet

EU-forskningsprojektet Broilernet är tänkt att förbättra och stärka hållbarhetsarbetet på europeisk nivå när det gäller kycklinguppfödning. Tanken är att Broilernet ska utgöra en plattform för interaktion mellan forskare och näring. Projektet är tänkt att löpa i 4 år och samarbetspartners är en blandning av deltagare från universitet, branschorganisationer och företag. Det första uppstartsmötet hölls i […]

Ökad trygghet för grisföretagare

Ett samarbetsprojekt mellan Sigill Kvalitetssystem, Gård & Djurhälsan, länsstyrelser och certifieringsorgan ska se till att bedömningar kring bland annat djurhälsa görs på samma sätt oavsett vem som besöker gården. Tyvärr har det ofta framkommit de senaste åren att det är oklart vad som gäller i lagstiftningen. Sigill Kvalitetssystem, som äger och förvaltar certifieringen IP Gris […]

Ny forskning för hundar med artros

En forskningsgrupp vid Köpenhamns universitet har undersökt nya metoder för diagnostisering och behandling av artros genom att jämföra friska och drabbade hundar. Professor James Miles och hans forskargrupp jämförde friska och drabbade hundars rörelsemönster genom att låta hundarna gå på en tryckkänslig matta och filma hundarnas rörelser. Forskarna testade även effekten av medicinerna tramadol och […]

Samarbetar för bättre djurvälfärd

Svenska konsumenter tar i hög utsträckning hänsyn till djurens välfärd när de väljer kött och andra animaliska livsmedel. I Östeuropa är dock begreppet djurskydd i stort sett okänt. Djurskyddet i Sverige håller en hög nivå, och även om det finns förbättringspotential är Sverige en av de världsledande länderna när det gäller djurskydd och djurvälfärd. Institution för […]

Lyssna på SLU:s hedersdoktorer den 7 oktober

Föreläsningarna i Uppsala ger spännande inblickar i allt från kommunikation mellan veterinärer och hundägare till växtsjukdomar som är, eller kan bli, hot mot den globala livsmedelsförsörjningen.  Bland hedersdoktorerna finns en av Kravs grundare och en av Sveriges mest framgångsrika företagsledare. Föreläsningarna direktsänds även via webben och kommer att kunna ses i efterhand. Föreläsningarna hålls i […]

Harry Blokhuis får SLU:s stora förtjänstmedalj

Årets mottagare av SLU:s medaljer för förtjänstfulla insatser delas ut den 8 oktober. De ämnen som årets medaljörer i huvudsak har arbetat med är djurvälfärd, skogsgenetik samt hur vilda djur påverkas av kemikalier i miljön. Harry Blokhuis, som får SLU:s stora förtjänstmedlem, är sedan 2007 professor i etologi vid SLU. Han har under sin karriär […]

Trikiner påvisade hos björn och vildsvin

Trikiner hos björn har inte påvisats sedan 2016. Inom loppet av en och en halv vecka har SVA hittat trikiner hos både björn och vildsvin. Det var det andra fyndet i år av trikiner hos vildsvin. Björnen som var skjuten i Strömsunds kommun i Jämtland var en ung hona. Köttet innehöll cirka 37 trikinlarver per […]

Är döden en viktig del av djurskyddet?

Hur kan avlivning och slakt förenas med djurskyddslagens syfte om att främja djurvälfärd och respekt för djur? Temat för Djurskyddskonferensen den 15 november är ”Djurskyddet och döden”. Jordbruksverket och SLU:s vetenskapliga råd för djurskydd arrangerar konferensen. Forskare, företrädare för myndigheter och djurhälsoorganisationer samt branschrepresentanter kommer att tala om djurskyddsfrågor vid avlivning och slakt. – För […]

Handledning för veterinärer – Rehabplan häst

Anna Bergh, leg. veterinär, forskare och sjukgymnast godkänd av Jordbruksverket, har i samarbete med Agria Djurförsäkring tagit fram två utbildningsfilmer. Syftet är att ge yrkesverksamma veterinärer vägledning i framtagandet av rehabplaner för hästar. I första filmen går Anna Bergh igenom vad rehabilitering är, varför vi skriver rehabplaner, vad planerna kan innehålla, vad man behöver kunna […]

Nordens största hov-evenemang

Den 23–25 september hålls kunskapsevenemanget Nordic Hoof Summit på Flyinge. Det är Nordens största hov-evenemang och innehåller tre dagar fulla av inspiration och kunskap för hovslagare, veterinärer, uppfödare, tränare, djurhälsopersonal och hästägare. Helgen inleds med en dag om hovsjukdomar och hovreparationer. Här kan besökarna ta del av föreläsningar, rundabordsdiskussioner, demonstrationer, workshops och mycket mer. Lördagen […]

WSAVA lanserar uppdaterade globala smärtriktlinjer

Riktlinjerna, skapade av WSAVA:s Global Pain Council (GPC), lanseras först under världskongressen i Lima, Peru, den 29–31 oktober, innan de blir tillgängliga för gratis nedladdning från JSAP och WSAVA:s webbplats. WSAVA:s riktlinjer för igenkännande, bedömning och behandling av smärta kommer att ge användarna grundläggande information, enkel att implementera, om hur man framgångsrikt känner igen och […]

Fågelinfluensa bekräftad hos tumlare

SVA har bekräftat det första fyndet av fågelinfluensavirus hos en tumlare. Analysen visar att tumlaren dog till följd av samma virus som legat bakom sommarens omfattande fågelinfluensautbrott bland vilda fåglar. Den unga tumlarhanen strandade levande i Kämpersvik, i Tanums kommun, Västra Götaland 28 juni 2022. Trots upprepade försök från privatpersoner att få den att simma […]

Delta på Smittskyddskonferensen

Vilket hot utgör smittsamma djursjukdomar för vår livsmedelsproduktion? Vad kan framtiden innebära i form av nya risker? Hur skyddar vi bäst djurs och människors hälsa, samtidigt som vi säkrar tillgången på mat? Det är frågor som tas upp på Smittskyddskonferensen den 12 oktober. Temat för konferensen är Smittskydd och djursmittor i en föränderlig värld. Företrädare för […]

Skoning med traditionell järnsko påverkar hovens funktion

Barfotastudien är ett samarbete mellan Sveriges lantbruksuniversitet och Agria Djurförsäkring. Det första preliminära resultatet visar bland annat att järnskor kan förändra hur hoven kan vidga och dra ihop sig över trakterna samt röra trakterna upp och ner i förhållande till varandra. Professor Lars Roepstorff och hans team har ägnat närmare ett år åt att genomföra barfotastudien […]

Dödlig sjukdom kopplad till rörlighet hos hästar

Avel för rörlighet kan ha ökat andelen anlagsbärare för den ärftliga och dödliga bindvävssjukdomen ”Warmblood Fragile Foal Syndrome” (WFFS) hos hästar. Föl som har anlaget i dubbel uppsättning är inte livsdugliga och aborteras eller måste avlivas direkt efter födseln vilket leder till såväl ekonomiska som känslomässiga förluster. En studie som utförts av forskare från SLU […]