Artikel

Läs mer
711 artiklar
Sortera
Nyast
Äldst

Sörens blod räddar liv

För femte året i rad har AniCura utsett Årets Blodgivarhund i samband med den internationella blodgivardagen. Nominerade hundar från hela Sverige deltog, men det var den sjuåriga engelska springer spanieln Sören som tog hem titeln. Utmärkelsen Årets blodgivarhund anordnas av AniCura för att uppmärksamma hundägare på hur viktig blodgivning är för svensk djursjukvård. Hundar från […]

Tre nya internationella specialister inom grishälsa

Gård & Djurhälsan välkomnar tre nya EBVS® European Veterinary Specialist in Porcine Health Management, Diplomates i ECPHM (European College of Porcine Health Management). Efter många års intensivt arbete med studier, artikelskrivande och möten har veterinärerna Kaisa Ryytty Sylvén, Johanna Fjelkner och Axel Sannö framgångsrikt klarat de omfattande tentamina som ägde rum i Portugal för ett […]

Flertalet restriktioner hävs i Västmanland

Nu häver Jordbruksverket de flesta restriktionerna i området i Västmanland som drabbats av afrikansk svinpest. Till exempel blir alla slags skogsbruksåtgärder tillåtna i hela den smittade zonen. Som grund för lättnaderna ligger en ny riskvärdering från SVA. Sökinsatser efter vildsvinskadaver i det så kallade kärnområdet har genomförts under maj månad och är nu avslutade. Inga […]

Många hästplatser saknas i Jordbruksverkets register

Trots att det är tre år sedan som nya regler började gälla, saknas fortfarande många platser där hästar finns i Jordbruksverkets register. Det försvårar möjligheten att snabbt få bukt med allvarliga smittsamma sjukdomar. Sedan 2021 ska alla platser där hästar finns registreras hos Jordbruksverket. EU:s regler gäller alla stall, ridskolor, beten och även den som […]

SLU utser sex nya hedersdoktorer 2024

Två av hedersdoktorerna är husdjursagronom Hans Lindberg och veterinären Delia Grace Randolph. De kommer att promoveras i samband med SLU:s doktorspromotion den 5 oktober 2024 i Uppsala. Den 4 oktober håller de öppna föreläsningar. Veterinär Delia Grace Randolph är professor i system för livsmedelssäkerhet vid University of Greenwich i Storbritannien och har under många år […]

Cavaliersällskapet och SLU inleder forskningssamarbete

Cavaliersällskapet och forskare från SLU inleder ett samarbete kring genetisk variation. Målet är att identifiera de gener som orsakar sjukdom i hundrasen cavalier king charles spaniel. Genom att DNA-sekvensera blodprover från valpar födda i det inkorsningsprojekt som Cavaliersällskapet genomför, vill forskarna försöka identifiera var i arvsmassan generna som orsakar sjukdom finns. Den kunskapen kan sedan […]

Par döms för olaglig avel

Ett par i Malmö har dömts till 30 dagsböter för brott mot djurskyddslagen efter att ha parat ihop katter av raserna perser och scottish fold. Avel på scottish fold är förbjuden enligt svensk lag på grund av rasens genetiska hälsoproblem, däribland kroksvans och artros som orsakas av en mutation. Det är smärtsamma tillstånd som leder […]

Värphöns drabbade av Newcastlesjuka

Fågelsjukdomen newcastlesjuka har konstaterats på en gård med cirka 230 000 värphöns i Helsingborgstrakten, Skåne län. Det visar provresultat från SVA. Jordbruksverket har infört restriktioner i området för att undvika smittspridning. Besättningen har haft nedsatt äggproduktion och även så kallade skinnägg, det vill säga ägg utan skal. På den smittade gården är det nu tillträdesförbud […]

Ökad självmordsrisk kopplas till rutinmässig avlivning

Veterinärer är en yrkesgrupp som konstaterats ha en ökad risk för självmord, delvis på grund av deras rutinmässiga arbete med att avliva djur. En nyligen genomförd landsomfattande studie i Norge har utforskat hur det påverkar attityderna till dödshjälp samt deras egen självmordsrisk. I studien deltog veterinärer från hela Norge med en svarsfrekvens på 75 procent. […]

Bilder som berättar

Djur och människor har levt nära varandra i alla tider. Djuren har också lämnat spår i de historiska fotoarkiven. Den 25 maj öppnar årets ”Bilder som berättar” – en fotoutställning utomhus på fem platser i Sörmland. Djur har varit oumbärliga och självklara i människors liv och vardag. De har funnits vid vår sida i arbete, […]

Rasstandard går före hälsa

En nyligen genomförd enkätundersökning visar att utställningsdomare anser att rasstandarden ska följas när det gäller avel av kortnosiga hundraser, även om det påverkar hälsan negativt. Åsikterna skiljer sig åt bland svenska hundägare, uppfödare, veterinärer och utställningsdomare när det gäller aveln av kortnosiga raser som mops, bostonterrier, samt engelsk och fransk bulldogg. Undersökningen, som riktade in […]

Grå rävar ”lånar” pumors doft som skydd

En ny amerikansk studie visar hur grå rävar på ett smart sätt använder doftmarkeringar från pumor för att hålla rovdjur borta. Forskningen, som genomfördes med hjälp av rörelseaktiverade videokameror över fyra år fann att grå rävar inte bara gillar att gnugga sina kinder mot platser där pumor markerat sitt territorium, utan också att de specifikt […]

Genetiska faktorer bakom höftledsdysplasi

Ny forskning avslöjar viktiga genetiska markörer för höftledsdysplasi och kroppsvikt hos svenska labrador retrievers, vilket erbjuder nya insikter för framtida avelsstrategier. Höftledsdysplasi (HD) är en utmaning för många hundraser, inklusive labrador retrievers, där omkring 80 procent har friska höfter, medan 15 procent har måttlig och 5 procent allvarlig HD. Ny forskning utförd av Sveriges lantbruksuniversitet, […]

Mindre resurser läggs på djurskyddskontroller

För att säkra att djurskyddsreglerna följs gör länsstyrelserna varje år ett stort antal kontroller och andra arbetsinsatser. Under 2023 gjorde länsstyrelserna drygt 8 300 fysiska kontroller och sammanlagt 23 461 arbetsinsatser i detta syfte. Djurskyddsrapporten 2023 ger en samlad bild av kontrollmyndigheternas djurskyddsarbete. Till rapporten sammanställer Jordbruksverket uppgifter från landets 21 länsstyrelser och Livsmedelsverket. – […]

Debattartikel – Bevara betesrätten

En aktuell debattartikel, publicerad den 3 maj 2024 i Svenska Dagbladet, tar upp vikten av att bevara betesrätten för nötkreatur i Sverige, något som är centralt för djurens välfärd och miljön. Bakom debattartikeln står företrädare från flera djurskydds- och miljöorganisationer, bland annat Djurskyddet Sverige, World Animal Protection och Naturskyddsföreningen. De argumenterar starkt mot de pågående […]

Årets Stoppa kvarkan är här

”Stoppa kvarkan” är en årlig kampanj med målet att minska antalet utbrott av kvarka hos hästar. Utbrott kan medföra att anläggningar måste stänga i flera veckor eller att hästtävlingar måste ställas in. Årets kampanj Stoppa kvarkan har fokus på fyra enkla åtgärder som sammanfattas med ”Gör det som är BÄST för din häst.” De fyra […]